ფინანსური ანგარიში

ფინანსური ანგარიში 2019

ფინანსური ანგარიში 2021

ფინანსური ანგარიში 2022

ფინანსური ანგარიში 2023